เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ดำเนินการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1

Share on Line
Share on Pinterest