เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ดำเนินการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะที่ชำรุด ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู๋ที่ 1 , ซอยเก้าพี่น้องและซอย สปก.1-2

Share on Line
Share on Pinterest