เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ดำเนินการกำจัดวัชพืชในบ่อบำบัดน้ำเสีย ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 1

Share on Line
Share on Pinterest