เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ดำเนินการตัดต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณซอยบ้านใน หมู่ที่ 3 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน และมีภูมิทัศน์ที่สวยงามไม่กีดขวางสัญจรของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแสนภูดาษ

Share on Line
Share on Pinterest