เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ได้ประสานงานกับการประปาส่วนภูมิภาคได้ทำการเชื่อมท่อให้เรียบร้อยพร้อมใช้ได้ทั้งระบบ หมู่ที่ 1-2 ตำบลแสนภูดาษ

Share on Line
Share on Pinterest