เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ดำเนินการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ข้างทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทรฯ, ซอยบ้านใน และซ่อมแซมหลอดไฟที่ชำรุดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนภูดาษ

Share on Line
Share on Pinterest