เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลแสนภูดาษ ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณถนนซอย สปก.2 หมู่ที่1 และรอบบ่อประปาวัด หมู่ที่ 2

Share on Line
Share on Pinterest