เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (LPA.) จากท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Share on Line
Share on Pinterest