เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายวินัย ศิริรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ
thumbs
นายอรรณพ กสิผล
รองปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ
thumbs
น.ส.อรนรินทร์ ธัญวิสิษฐ์กุล
รองปลัดเทศบาลตำบลแสนภูดาษ
thumbs
น.ส.สุทธภา ประกอบเสียง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
thumbs
น.ส.สุชารัช ณ เชียงใหม่
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นายอาคม ศิลปสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
    person_upload/backend/groupphoto19_5.jpg person_upload/backend/groupphoto19_6.jpg
Share on Line
Share on Pinterest