เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายอาคม ศิลปสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
thumbs
นายเทวัน มาสุข
ผช.นายช่างโยธา
thumbs
นายธนากร สาคร
ผช.นายช่างไฟฟ้า
thumbs
น.ส.ชุลดา สุขสนวน
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายชาติชาย สินชัย
พนักงานผลิตน้ำประปา
thumbs
นายศิริโชค เอี่ยมสอาด
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายนำโชค ยิ้มชื่น
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายประวิต จันทร
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto22_11.jpg person_upload/backend/groupphoto22_12.jpg
Share on Line
Share on Pinterest