เทศบาลตำบลแสนภูดาษ เทศบาลตำบลแสนภูดาษ Saenphudat Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
น.ส.อรนรินทร์ ธัญวิสิษฐ์กุล
รองปลัดเทศบาล รก.ผอ. กองสาธารณสุขฯ
thumbs
น.ส.ปนัดดา ศรประสิทธิ์
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข
thumbs
น.ส.ฝนทิพย์ สีสรรค์
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
thumbs
น.ส.สมฤทัย จันทรสุก
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นายดิศาณุวัตน์ สร้อยระย้า
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายบัณดิฐ สุตสุนทร
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายสิทธิชัย ธรรมจรูญ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายณรงค์ ยิ้มละมัย
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายวิชิต ไชยโคตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
thumbs
นายเอนก ทองเขียว
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสำรวย แสงม่วง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายธวัชชัย สาละ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเจษฎา เพชร์มณี
คนงานประจำรถขยะ
    person_upload/backend/groupphoto24_15.jpg person_upload/backend/groupphoto24_16.jpg
Share on Line
Share on Pinterest